Motto:

„….Památkovou péči pěstujeme jako poděkování minulosti, z lásky k současnosti a jako dárek budoucnosti“.

Prof. Gottfried Kiesow